maanantai 13. tammikuuta 2020


                                      

Osaamista ja osallisuutta yhdessä oppien

Osaamista ja osallisuutta yhdessä oppien on Kuopion kansalaisopiston ja kansalaistoiminnan aktivointipalveluiden yhteinen koulutushanke ajalla 31.12.2019-31.12.2021. Hankkeella pyritään vahvistamaan henkilöstön kansainvälisiä valmiuksia ja ammatillista osaamista sekä rohkaisemaan heitä luomaan kansainvälisiä kontaktiverkostoja. Tavoitteena on kerätä hyviä käytänteitä uusista pedagogisista ratkaisuista, validoinnista ja kuntalaisten osallisuutta lisäävien tapahtumien järjestämisestä sekä saada henkilöstölle uusia välineitä ammatilliseen kehittymiseen.

Hankkeessa on mukana yhteensä 33 henkilöä, jotka osallistuvat täydennyskoulutuskursseille, job shadowing –jaksoille tai opetusjaksoille Euroopassa. Jaksojen sisällöt keskittyvät hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen painopistealueille, joita ovat mm. hyvinvointi, positiivinen psykologia ja kestävä kehitys. Keskeisiä teemoja ovat kulttuuriset arvot, kestävä hyvinvointi, ekologisuus ja elinikäinen oppiminen. Hankkeen aikana hankittua osaamista hyödynnetään mm. suunnittelemalla kansalaisopistoon uudenlaisia kurssisisältöjä ja –muotoja. Kansainvälisten kokemusten myötä kansainvälisyys näkyy entistä enemmän opetuksessa ja eri aineiden opetussisällöissä. Kohdeorganisaatioista kerätyn validointitietouden myötä saadaan tietoa erilaisia menetelmistä epävirallisen oppimisen tunnistamiseksi ja voidaan testata niiden toimivuutta suomalaisessa kontekstissa. Hankkeessa saatujen hyvien käytänteiden myötä pystytään myös järjestämään kaupunkilaisten hyvinvointia ja osallisuutta lisääviä tapahtumia, jotka hyödyttävät koko ympäröivää yhteisöä. 

Lisätietoa hankkeesta:
koulutussuunnittelija Marjo Markkanen, puh. 044 718 4721, marjo.markkanen@kuopio.fi